VEPR nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020

VEPR nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020