Search

Chính sách bán hàng của công ty 3M Marketing

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Đối Tác của 3M Marketing và được xem là bản thỏa thuận giữa 3M Marketing và Đối Tác của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.


Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Đối Tác của 3M Marketing, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.


Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều có thể không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và 3M Marketing sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

I. ĐỊNH NGHĨA

1.1. DOANH THU DỊCH VỤ.

Được hiểu là doanh thu phát sinh từ các dịch vụ 3M cung cấp, 3M chỉ ghi nhận là doanh thu khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng


1.2. ĐỐI TÁC CỦA 3M MARKETING.

Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận Đối Tác của 3M và (a) giới thiệu 3M đến với khách hàng; hay (b) hỗ trợ khách hàng thiết lập website dựa trên nền tảng 3M; cũng có thể (c) phát triển Ứng dụng hoặc Giao diện và đưa lên App Store và Theme Store của 3M.

1.3. THÔNG TIN BẢO MẬT.

Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của 3M, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả thiết kế, doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. DỊCH VỤ

Đề cập đến những phần mềm, ứng dụng, các gói thiết kế,.. trên nền tảng công nghệ của 3M được đưa ra trên website www.marketing3m.com và được 3m mở ra để cho phép người dùng sử dụng.


1.5. TÀI KHOẢN ĐƯỢC GIỚI THIỆU.

Được hiểu như là tất cả những người dùng dịch vụ của 3M được giới thiệu bởi một Đối Tác của 3M.


1.7. BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Liên quan đến bất kỳ tên hay nhãn hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký bảo hộ khác liên quan đến dịch vụ và Công ty 3M Marketing.


1.8. ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG.

Được hiểu như là những tổ chức/chủ website/cá nhân có tiềm năng tham gia chương trình Đối Tác của 3M.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC CỦA 3M MARKETING.

2.1. HOẠT ĐỘNG.

Đối Tác của 3M sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá cho 3M, và (b) biết được những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian 3M không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do chính Đối Tác đề xuất sẽ do chính Đối Tác chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông, các Đối Tác có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến 3M. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, 3M có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

2.2. VẬT PHẨM QUẢNG BÁ.

Tất cả vật phẩm quảng bá, thông tin quảng bá có thể được 3M chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho Đối Tác của mình. Những vật phẩm quảng bá bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang thông tin, brochure, tờ rơi, bandroll, tờ bướm, ly nước, áo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giới thiệu … Những vật phẩm hay tài liệu được phép chia sẻ, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng. Đối Tác của 3M có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của 3M trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. Đối Tác của 3M không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của 3M. 3M có thể dừng bất kỳ chương trình Marketing nào của Đối Tác nếu như chương trình Marketing đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của 3M. Tóm lại, Đối Tác của 3M sẽ dùng nhiều cách tốt nhất để giới thiệu 3M đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các tài liệu, vật phẩm quảng bá mà 3M đã chia sẻ. Tất cả vật phẩm quảng bá này không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày… và chỉ được dùng để quảng bá cho 3M.

2.4. E-MAIL MARKETING.

Đối Tác của 3M không được sử dụng email marketing của 3M không có sự đồng ý của 3M. Nếu Đối Tác của 3M được phép sử dụng kênh email Marketing, thông tin truyền thông đi phải đạt các chuẩn chung về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng)

2.5. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BỊ CẤM VÀ KHÔNG CẤP QUYỀN.

Bên cạnh những hạn chế trong mục 2.4. trên, các Đối Tác của 3M cũng không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing nào quá mãnh liệt có thể tác động đến 3M như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại… Bởi vì có thể các Đối Tác sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch hoặc không khớp với 3M và điều này có thể gây tác động đến 3M. Tóm lại, Đối Tác của 3M không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay quá mãnh liệt nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây hại đến 3M.

2.6. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÔNG CHO PHÉP KHÁC.

Đối tác của 3M sẽ không được phép mua các lượt tìm kiếm về từ khóa (như Google Adwords), hay mua các tên miền liên quan đến tên hay các thương hiệu đã được bảo hộ của 3M Tóm lại, Đối Tác không được mua quảng cáo tìm kiếm trên internet hay những tên miền có tên đề cập tới “3M MARKETING”.

2.7. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP.

Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Đối Tác của 3M sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh, như các tiêu chuẩn trong ngành nghề của mình, quy định về an toàn, vệ sinh… Tóm lại, Đối Tác sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

3. HỦY THỎA THUẬN.

3.1. HỦY THỎA THUẬN.

3M Marketing có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Đối Tác của 3M Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác của 3M sẽ có kết quả là chấm dứt thỏa thuận mối quan hệ Đối Tác hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Đối Tác mà không cần thông báo trước. Đối Tác của 3M, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho 3M. Tóm lại, Cả 3M và Đối Tác đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ hành động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác, 3M có thể kết thúc thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước.

3.2. PHÁT SINH CỦA VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN.

Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) Đối Tác của 3M sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Đối Tác; và (c) tất cả những quyền lợi mà Đối Tác của 3M được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt. Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của Đối Tác hoặc gửi lại cho 3M.

4. QUYỀN SỞ HỮU 4.1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA 3M MARKETING. Giữa Đối Tác của 3M và 3M, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và Đối Tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến 3M, tất cả đều có bản quyền. 3M có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ. Tóm lại, Tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của 3M. 4.2. NHÃN HIỆU CỦA 3M MARKETING. Xuyên suốt thỏa thuận này, 3M cung cấp cho Đối Tác của mình quyền sử dụng nhãn hiệu của 3M. Nhưng Đối Tác của 3M cần biết rõ và đồng ý rằng (a) sẽ sử dụng một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu, (b) tất cả nhãn hiệu trên đều thuộc về 3M. Tóm lại, 3M sở hữu toàn bộ nhãn hiệu liên quan và Đối Tác đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.

BẢO MẬT

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất có thể. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.


Tóm lại, Cả 3M và Đối Tác đều phải đồng ý sử dụng thông tin của bên còn lại bảo mật nhất có thể.


TỪ CHỐI BẢO HÀNH

- Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó 3M MARKETING không chịu bất kỳ bảo đảm nào về nền tảng hay khả năng của công ty trong việc cung cấp phục vụ nhu cầu của khách hàng.


GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

7.1. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM.

3M sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký.

7.2. BỒI THƯỜNG.

7.2.1. BỒI THƯỜNG CHO ĐỐI TÁC CỦA 3M MARKETING.

Đối Tác sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về 3M nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía Đối Tác.

7.2.2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG.

3M sẽ thông báo cho Đối Tác nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.


8. QUY ĐỊNH CHUNG.

8.1. SỰ BẤT KHẢ KHÁNG.

Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả 3M và Đối Tác như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

8.2. THÔNG BÁO.

Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Đối tác của 3M phải thông báo cho 3M để xem xét thay đổi nếu có.


Trong trường hợp 3M có thay đổi về thoả thuận, Đối tác 3M có trách nhiệm cập nhật là nội dụng được đăng tải tại đây


8.3. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa 3M và Đối Tác, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

8.4. CHUYỂN NHƯỢNG.

Đối Tác của 3M không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của 3M.

8.5. LUẬT ÁP DỤNG.

Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA 3M MARKETING

9.1. KẾ HOẠCH CHIA SẺ DOANH THU.

Đối Tác của 3M sẽ được chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận của 3M với Đối Tác. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình đối tác.

9.2. KẾ HOẠCH THANH TOÁN.

Doanh thu từ chương trình đối tác sẽ được hạch toán theo tháng và chi trả chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Tuy nhiên, nếu khoản tiền này thấp hơn 500,000đ thì chúng tôi sẽ tạm hoãn lại số tiền này cho đến khi con số này vượt qua 500,000đ.


3M có thể thay đổi chính sách này và thông báo trước 30 ngày đến với Đối Tác.


9.3. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG.

- Khách hàng hoàn thành thanh toán 100%

- Khách hàng đăng ký từ link giới thiệu được 3M xác nhận hợp quy

- Email và số điện thoại của khách hàng chưa có trong hệ thống của 3M và không trùng với các bên khác trong vòng 30 ngày


9.4. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG .

- Quảng cáo sai quy định của 3M MARKETING

- Các trường hợp gian lận, 3M cung cấp được bằng chứng


9.5. CHÍNH SÁCH COOKIE

- Cooikes 30 ngày

- First Click: Ghi nhận khách hàng bằng định danh email và số điện thoại xuất hiện đầu tiên trên hệ thống, Khách hàng đăng ký từ nguồn link ref nào trước sẽ được tính commision cho nguồn link ref đó.


9.6. CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG HOA HỒNG

- Hình thức trả thường CPS ( cost per sale) = 10% tối đa 2,000,000 vnđ

- Thông báo kết quả đối soát vào ngày 15 hàng tháng

- Trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản ( có hợp đồng) vào ngày 20 hàng tháng.


Quy định Link Ref hợp quy ghi nhận commission

1. Link ref đăng ký thông tin khách hàng, không phải từ nhân viên nội bộ hay đại lý của 3M khởi tạo

2. Thông tin từ link ref phải về hệ thống Rounbin tự động không chuyển về bất kỳ 1 định danh CRM nào. ( Trường hợp ngoại lệ phải đăng ký với 3M)

3. Link ref không có can thiệp từ nội bộ hay đại lý của 3M.

4. Các trường hợp đặc biệt phải được 3M chấp thuận bằng văn bảnXEM XÉT BỔ SUNG

Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M MARKETING

Address: 201/65/5 Nguyễn Xí, Phường 26,

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0967975639

Email: kinhdoanh.3mkd@gmail.com

Website: www.marketing3m.com24 views0 comments