top of page

Anh Khải Bê Thui đã đi từ lỗ đến lợi nhuận ròng hàng trăm triệu như thế nào?

Updated: Oct 31, 2021

Anh Hoàng Khải - Một ông chủ giản dị, dễ mến không biết gì về công nghệ. Có giai đoạn tưởng chừng phải từ bỏ nhà hàng Bê Thui Lẩu Bò 393 của mình. Nhưng gặp được 3M, anh đã vượt qua và đang rất thành công156 views0 comments

Комментарии


Discover clics solution for the efficient marketer

More clics

Never miss an update

Thanks for submitting!

bottom of page